Impresum

"Princip" je nekomercijalni štampani i elektronski fanzin o alternativnoj kulturi i umetnosti u Srbiji i regionu. Sa radom je startovao 25. marta 2015. godine kada je izašao prvi štampani broj. Akcenat je na muzičkim sadržajima, a zastupljeni su i književnost, film i likovna umetnost. Štampani fanzin izlazi kvartalno, dok se sajt "dopunjuje" na dnevnom nivou. Sadržaji tekstova na blogu i u fanzinu su isključivo autorski i ne odražavaju zajednički stav redakcije. 

Autorska prava i prava korišćenja

a) Tekstovi

Svi tekstovi na sajtu su vlasništvo autora i Principa, osim ukoliko to nije drugačije naglašeno. Zabranjeno je njihovo kopiranje i objavljivanje na drugim sajtovima bez prethodne dozvole redakcije fanzina. U kategoriju autorskih tekstova spadaju: recenzije, koncertni izveštaji, intervjui, kolumne, prozni i poetski radovi... ili najjednostavnije rečeno, svaki tekst koji na svom kraju ili početku ima potpis autora. Kolegama novinarima je dozvoljeno da citiraju određene delove (najviše do 30 % ukupnog teksta) uz obavezno navođenje izvora odakle je citat preuzet.

Zabrana kopiranja se ne odnosi na faktografske vesti kao što su aktuelnosti o izlasku novih albuma, spotova, singlova; najave muzičkih i drugih kulturnih događaja, konkursa i slično. Navođenje izvora u tim slučajevima je preporučljivo, ali, nije obavezujuće.

Napomena: Tekstovi na sajtu izražavaju isključivo stav autora, a nikako cele redakcije. Takođe, stavovi muzičara, bendova i drugih umetnika o kojima se piše i izveštava nisu stavovi redakcije Principa.

b) Fotografije, audio i video snimci

Sve nepotpisane fotografije nisu vlasništvo Principa (radi se uglavnom o besplatnim fotkama sa sajta pixabay.com) i fanzin ne polaže autorska prava na njih. Izuzetak su foto radovi koji imaju potpis autora, pa je njihovo dalje korišćenje moguće jedino uz saglasnost autora. 
Napomena: Ukoliko je na sajtu Principa objavljena Vaša fotografije bez dozvole, molimo Vas da nas obavestite kako bismo blagovremeno uklonili istu, ili Vas potpisali kao autora.

Princip ne "strimuje" nijedan audio i video snimak na svoj sajt, već "ugrađuje" sadržaje tog tipa sa platformi kao što su: YouTube, Bandcamp, Soundcloud, Deezer i slično, te na taj način ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj na njima.

Komentari

Komentari na sajtu ili zvaničnim stranicama fanzina na socijalnim mrežama ne podležu cenzuri, tj. odmah se automatski objavljuju. Princip se ograđuje od stavova koje iznose komentatori i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj
Napomena: Svaki komentar koji poziva na mržnju, rasnu, versku, polnu ili bilo koju drugu netrpeljivost, kao i komentari koji sadrže psovke, uvrede i slično... biće u najkraće vreme i bez ikakvog obrazloženja uklonjeni.Saradnja

a) Drugi mediji


Za sve srodne medije koji se bave sličnom tematikom, otvoren je poziv za saradnju koja uključuje: razmenu vesti i drugih sadržaja, ili u krajnjem slučaju obostranu reklamu.

b) Autori

Svi zainteresovani koji žele da svojim radom daju doprinos kvalitetu fanzina, mogu nam se javiti i postati stalni ili povremeni članovi redakcije. Princip je nekomercijalno i nezavisno glasilo, pa je i svaki rad u njemu volonterskog tipa.

Kontakt adrese:
e-mail: principfanzin@gmail.com

            redakcija@princip-fanzin.com